Diversiteit

De wereld wordt steeds kleiner omdat iedereen met elkaar verbonden is. Tegelijk groeit het inzicht en de erkenning voor diversiteit in de wereld. Die diversiteit vinden we ook terug op de arbeidsmarkt. Dit brengt kansen met zich mee voor organisaties. Diversiteit op de arbeidsmarkt maakt meer potentieel voor organisaties beschikbaar. De uitdaging is om de verschillen binnen het beschikbare potentieel te zien als kans en deze om te zetten in een meerwaarde voor de eigen organisatie. Al het potentieel benutten en het beste halen uit medewerkers, met alle onderlinge verschillen en overeenkomsten, is de sleutel tot succes voor organisaties. Met andere woorden, ligt hun succes besloten in de trefzekerheid van hun diversiteitmanagement. Dit vraagt veel van organisaties: al het potentieel en talent van mensen benutten en het omarmen van vernieuwing en verandering. Diversiteit biedt in deze keuzes en processen de sleutel tot succes. Diversiteit heeft de grootste kans van slagen binnen organisaties die inzetten op diversiteit als een kracht. Diversiteit vraagt in de visie van Kaya Concept om organisaties met PIT (passie, intelligentie, talent) en leiders met FLAIR (flexibiliteit, loyaliteit, authenticiteit, intelligentie, reflectie).

Wilt u diversiteit die blijvend werkt? Dan is Kaya Concept de verbindende schakel tussen denken en doen. Samen met de verantwoordelijken binnen uw organisatie brengen we diversiteit op maat, van ontwerp naar uitvoering. We maken een plan van aanpak, ontwerpen en managen een pilot of project op maat, organiseren seminars, workshops, training en coaching. Wat maar nodig is om de visie en doelen van de organisatie, met concrete acties, tot een succes te maken.