Talentmanagement

Door steeds meer vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt zien HR managers steeds meer in dat ze moeten inzetten op het binnenhalen en behouden van talent. Talentmanagement is in de visie van Kaya Concept de manier om werknemers met verschillende inzichten en talenten aan de organisatie te binden en voor de organisatie te behouden. Talentmanagement is een strategisch vraagstuk. Het vereist een nieuwe kijk op het benoemen en aantrekken van talent, het inzetten en aansturen van mensen en het ontwikkelen en binden van mensen. Voor organisaties is het niet alleen van belang het talent te hebben, zij moeten ook de visie uitdragen en zelf het talent hebben om het optimaal en blijvend te benutten.

Kaya Concept faciliteert organisaties bij het ontdekken, versterken en verdiepen van de eigen kennis in de organisatie. Zo komen zij tot eye openers en perspectieven op hoe zij talentmanagement in combinatie met diversiteit effectief kunnen vormgeven. In onze ervaring bevindt talent zich zowel buiten als binnen de organisatie. Wij ondersteunen organisaties op verschillende manieren om hiervan te profiteren. Met advies en werving en selectie om daar waar nodig (specifiek) talent binnen te halen, bijvoorbeeld. Vanuit de wetenschap dat in organisaties zelf vaak de ingredienten al aanwezig zijn, reiken we verantwoordelijken en managers ook praktische inzichten aan om talent dat sluimert manifest te maken. Kaya Concept is een expert als het gaat om verborgen talent zichtbaar te maken en door inzet van instrumenten als training en coaching, in te zetten en te behouden voor de organisatie.