Advies

Kaya Concept adviseert organisaties over onderwerpen als diversiteit, talent, emancipatie, gender, arbeidsmarkt en onderwijs. Een uitontwikkelde visie op diversiteit of talentmanagement kan het resultaat van een adviestraject zijn. Onze advisering kan zich ook toespitsen op een praktische vertaling van de diversiteitvisie in een plan van aanpak. Of het nu gaat om het bevorderen van meer vrouwen naar de top, de instroom van nieuw talent, het zichtbaar maken van verborgen talent, Kaya Concept is de verbindende schakel tussen denken en doen. Met het juiste advies van start tot succes. We zijn een goede gesprekspartner voor managers die in diversiteit en talentmanagement willen investeren en we zijn een vertrouwde adviseur voor directies die visie en doelen van de organisatie willen omzetten in concrete acties en resultaten.