Welkom bij Kaya Concept!

Kaya Concept initieert, coacht en adviseert bij het ontwikkelen en implementeren van diversiteit en- talentmanagement. Het Kaya Concept zelf is het resultaat van een dynamische talentenbundeling  tussen Fatma Kaya en Neriman Kaya. Twee zussen die elkaar aanvullen op expertise, aanpak en karakter en elkaar overlappen in hun grootste kracht en talent: verbinden en inspireren.

In een continu veranderende wereld zijn organisaties steeds op zoek naar manieren en mensen die hen helpen om succesvol mee te veranderen. Kaya Concept is de verbindende schakel bij het vinden van die manieren en van die mensen. We bieden organisaties ondersteuning, begeleiding en creatieve oplossingen bij de uitdaging talent en diversiteit te managen. Dit doen wij met advies, projecten en werving en selectie.